Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Income Đảm Bảo Từ 1200$-1500$/tuần

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Iowa

Moderator: Anonymous

Post Reply
phuongnguyen
Posts: 12
Joined: Mon Jan 21, 2019 2:03 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Income Đảm Bảo Từ 1200$-1500$/tuần

Post by phuongnguyen » Fri Jan 25, 2019 3:12 am

TJ Nails in 3360 Main St #2, Keokuk, IA 52632. Cần gấp thợ nail gấp. TJ Nails khu đông đúc, khách mỹ trắng 100% rất hiền và dễ chịu, khách tip hậu, giá cao. Cần thợ nam/nữ có kinh nghiệm bột, lương từ 1200$-1500$/tuần trở lên. Nữ làm chân tay nước sơn gel đẹp lương từ 1000$ trở lên. Tiệm open 6 day / week bao lương nếu cần. Cần thợ yêu nghề vui vẻ và biết build khách. Môi trường làm việc an toàn, Không khí vui vẻ và thoải mái, chia tua đều không tranh giành, có nhà riêng cho thợ ở. Thích hợp cho Anh/Chi nào muốn làm việc để dành tiền thì về đây với em. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 714-909-8081 or 714-909-6188.

TJ Nails | 3360 Main St #2, Keokuk, IA 52632