Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Income Từ $1,000 - $1,300 / tuần

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Indiana

Moderator: Anonymous

Post Reply
luxurynails
Posts: 37
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:26 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Income Từ $1,000 - $1,300 / tuần

Post by luxurynails » Mon Jan 28, 2019 3:30 am

Tiệm nails in Kokomo, Indiana . Cần Thợ Nail Biết Làm Everything Thợ Nam / Nữ, Vợ Chồng ok, Ưu Tiên Thợ Nữ. Tiệm VIP Nails & Spa khu Mỹ trắng rất đông khách giá nails cao, Tips cao. VIP Nails & Spa luôn tạo cơ hội cho thợ phát triển và học hỏi . Bao lương từ $1,000 - $1,300 / tuần, có chổ ở free " good " cho thợ ở xa. (thợ nail của tiệm high income : $1,500 / tuần and up). Không khí làm việc thân thiện thoải mái, chia tua đều, không tranh giành. Mọi chi tiết xin liên lạc: (405) 326-7593 or (405) 326-8008.

Phone: (405) 326-7593 | Area: Kokomo, Indiana