Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Income Cao Tip Good

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Indiana

Moderator: Anonymous

Post Reply
twinnails
Posts: 20
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:24 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Income Cao Tip Good

Post by twinnails » Tue Jan 22, 2019 7:42 am

Tiệm Le Nails Spa in 100 S Creasy Ln Lafayette, IN 47905. Cần thợ nails gấp gấp gấp. Tiệm good location ở trong khu Shopping Center In Lafayette IN. Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng, khách đông và khách sang, giá cao, tip good, thợ giỏi có kinh nghiệm. Thợ phải có bằng IN hoặc work permit chủ có thể giúp đổi bằng từ tiểu bang khác. Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm có chỗ cho thợ ở xa, không khí làm việc thoải mái như gia đình, chia tua đều không tranh giành, chủ vui vẻ, hòa đồng. Chủ rất cần thợ yêu nghề, chăm chỉ và làm việc lâu dài sẽ có nhiều ưu đãi cho thợ làm lâu dài. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: 765-448-1727 (w) or 765-409-0712 (Cell). Thank you!

Tiệm Le Nails Spa | 100 S Creasy Ln Lafayette, IN 47905