Cần Thợ Nail In Kennesaw GA

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Georgia

Moderator: Anonymous

Post Reply
SolarNails
Posts: 2
Joined: Thu Feb 07, 2019 6:44 am

Cần Thợ Nail In Kennesaw GA

Post by SolarNails » Fri Feb 08, 2019 8:39 pm

Cần gấp thợ nails biết làm bột Solar, bột màu, chân tay nước, gel polish. Tiệm ở Kennesaw GA, rất đông khách, tip cao, ưu tiên cho thợ làm bột. Bao lương or ăn chia tùy theo tay nghề. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, không khí gia đình. Chủ dễ chịu, hòa đồng. Nếu thật lòng xin liên lạc: 404-933-7317 text. Thank you!