Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao Good Tip

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Georgia

Moderator: Anonymous

Post Reply
lannguyen
Posts: 30
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:59 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương Cao Good Tip

Post by lannguyen » Mon Jan 28, 2019 7:34 am

Cần thợ nail nam nữ có kinh nghiệm có trách nhiệm biết bột, chân tay nước, biết làm everything càng tốt. Tiệm Nail Seasons thành phố Augusta, GA cách Atlanta 2 tiếng, khu mỹ trắng khách sang, gần trường đại học, khu đông khách, khách sang trọng, giá nails cao Lương cao tip hậu. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng, khỏi cần sợ dành tua hay mistreat . Bạn muốn tìm chỗ làm ổn định và lâu dài để dành tiền thì đây là chỗ thích hợp nhất. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 706-737-9990 or 706-495-4715.

Phone: (706) 495-4715 | Area: Augusta, Georgia 30909