Cần Thợ Nails Làm Khu Đông Đúc Income Ổn Định Quanh Năm

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Georgia

Moderator: Anonymous

Post Reply
twinnails
Posts: 20
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:24 am

Cần Thợ Nails Làm Khu Đông Đúc Income Ổn Định Quanh Năm

Post by twinnails » Tue Jan 22, 2019 7:35 am

Tiệm nails in Cumming GA Tiệm có vị trí thuận tiện làm ăn trong khu shopping center , gần chợ, khu khách đông, khách walk in 98% khách Mỹ trắng, khách tip hậu, giá cao. Cần thợ nail bột có kinh nghiệm và có trách nhiệm trong công việc. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề. Thợ tay nghề còn yếu sẽ được training . Cần thợ vui vẻ với khách và làm lâu dài. Môi trường làm việc thoải mái thân thiện, khỏi cần sợ dành tua hay mistreat , chủ dễ chịu công bằng. Thật lòng quan tâm và muốn tìm chỗ làm ổn định xin liên lạc: 706-436-6619.

Phone: (706) 436-6619 | Area: Cumming, Georgia 30040