Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Income Cao Từ $800-$1000/ tuần In FL

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Florida

Moderator: Anonymous

Post Reply
hungnguyenle
Posts: 19
Joined: Wed Jan 23, 2019 8:32 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Income Cao Từ $800-$1000/ tuần In FL

Post by hungnguyenle » Thu Feb 14, 2019 9:04 am

Cần thợ nail gấp. Tiệm Nail Spaz.com in 45 W Crystal Lake St, Orlando, Florida. Tiệm nằm ở khu Super Target, khu mỹ trắng, khách sang trọng, khách tip rất hậu. Cần gấp thợ nail có kinh nghiệm biết làm Bột Pink and White và Dipping powder. Tiệm có nguồn khách ổn định nên Income từ $800-$1000/ tuần hơn ăn chia. Cần thợ làm lâu dài yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc. Không khí làm việc vui vẻ và hòa đồng, chia tua đều không tranh giành. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số phone 407-405-4418 or 407-849-0408.

Nail Spaz.com | 45 W Crystal Lake St, Orlando, Florida