Cần Nhiều Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương Quanh Năm In DE

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Delaware

Moderator: Anonymous

Post Reply
milong
Posts: 199
Joined: Thu Jan 10, 2019 11:16 am

Cần Nhiều Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương Quanh Năm In DE

Post by milong » Fri Jan 11, 2019 2:34 pm

Tiệm P & C Nails in 1702 W Newport Pike, Wilmington, DE 19804. Cần thợ nail có kinh nghiệm biết làm mọi thứ càng tốt, thợ Nam Nữ Vợ Chồng ok, thợ xuyên bang ok. Tiệm có vị trí đẹp khu đông dân cư, khách sang trọng giá cao, tip nhiều. Bao lương hoặc ăn chia theo kinh nghiệm . Chỗ làm việc thoải mái công bằng, không tranh giành. Bạn muốn để dành tiền muốn tìm chỗ làm ổn định xin vui lòng liên lạc để biêt thêm chi tiết : 302-723-7283 gặp Anh Chiến hoặc 302-636-0889 (w).

P & C Nails | 1702 W Newport Pike, Wilmington, DE 19804