Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Bao Lương Cao Tip Good

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Colorado

Moderator: Anonymous

Post Reply
twinnails
Posts: 20
Joined: Mon Jan 21, 2019 6:24 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Làm Khu Mỹ Trắng Bao Lương Cao Tip Good

Post by twinnails » Sun Feb 10, 2019 6:57 am

Tiệm Oasis Nails & Spa In 2905 F Rd Unit 5.Grand Junction, CO 81504. Cần thợ nail có kinh nghiệm biết làm bột, vợ chồng ok, lớn tuổi ok. Oasis Nails & Spa Nằm ở khu đông đúc, khách Mỹ trắng, khách sang trọng, giá nails cao, tip hậu. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Môi trường làm việc thông thoáng thoải mái, không khí làm việc vui vẻ, chia tua đều, chủ công bằng dễ thương. Ai thật lòng quan tâm muốn tìm chỗ làm ổn định xin liên lạc: 970-623-1538 ( cell) or 970-985-4277.

Oasis Nails & Spa In 2905 F Rd Unit 5.Grand Junction, CO 81504