Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Càng Tốt Làm Khu Mỹ Trắng Income Cao In CO

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang Colorado

Moderator: Anonymous

Post Reply
hungnguyenle
Posts: 19
Joined: Wed Jan 23, 2019 8:32 am

Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Càng Tốt Làm Khu Mỹ Trắng Income Cao In CO

Post by hungnguyenle » Sun Feb 10, 2019 6:44 am

Cần thợ nail gấp. Tiệm nail Westminster, CO 80005. Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm bột, chân tay nước hoặc everything đều được. Tiệm có vị trí đẹp khu đông đúc, khách sang khách dễ thương, giá nails cao, tip hậu. Bao lương hoặc ăn chia theo kinh nghiệm. Tiệm làm việc không khí vui vẻ, hòa đồng, khỏi cần sợ dành turn hay mistreat. Bạn muốn tìm chỗ làm ổn định và lâu dài thì đây là nơi thích hợp nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc chị Diễm 720-473-1390.

Westminster, CO 80005