Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ Good Income Good Tip

Cần Nhiều Thợ Nail Làm Việc tại Tiểu Bang California

Moderator: Anonymous

Post Reply
hungnguyenle
Posts: 19
Joined: Wed Jan 23, 2019 8:32 am

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Đủ Thứ Good Income Good Tip

Post by hungnguyenle » Wed Jan 23, 2019 9:25 am

Cần thợ nails Gấp. Tiệm nails in Oxnard , California 93036. Cần thợ có kinh nghiệm biết làm bột chân tay nước và thợ verything càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm rất đông khách trong shopping center lơn, khách walk in nhiều, giá cao, tip cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng như gia đình, không tranh giành, chủ dễ chịu công bằng. Bạn muốn tìm chỗ làm ổn định và lâu dài vui lòng liên lạc 765-237-8172, 805-988-3023.

Phone: (765) 237-8172 | Area: Oxnard , California 93036